TEKNİK YÖNETİM HİZMETİ

Yatınızın periyodik bakımlarını onaylanan bütçeye istinaden koordinasyonunu, ilgili akredite olmuş kurum veya kuruluşlardan alınan raporlar dahilinde takibini yapıyoruz ve doğrultuda yat sahiplerini düzenli aralıklar ile bilgilendiriyoruz.

Yat sahibinin onayı ile Gemi inşa mühendisinin raporu doğrultusunda, bakım/onarıma ihtiyacı olan bölümlerin öncelik sırasına göre tadilatının gerçekleştirilmesini sağlıyoruz

Yatınızın varsa mevcut klas belgelerini takip ediyor ve yıllık kontrolleri için hazırlıyoruz. Aynı zamanda klas başvurusunu yapıyor ve yatı teknik denetim için uygun hale getiriyoruz. Ayrıca belgelerin güncel tutulmasını takip ediyoruz.